• ผู้ที่ รับซื้อรถยนต์ ของท่านไปต้องสามารถตรวจสอบได้ หาก ขายรถยนต์ ให้ร้านหรือเต๊นท์รถที่ รับซื้อรถยนต์ ของท่านไปต้องมีที่ตั้งร้านชัดเจน มีเอกสารการซื้อขายชัดเจน หากรถยนต์ของท่านเกิดไปทำผิดกฏหมายหลังจากที่ท่าน ขายรถยนต์ ไปแล้วก็อ้างถึงสัญญาซื้อขายรถยนต์ ที่ทำไว้กับผู้ที่ รับซื้อรถยนต์ ของท่านได้ว่ารถยนต์ของท่านได้ขายให้กับผู้ที่ รับซื้อรถยนต์ ไปแล้ว และควรเก็บใบสัญญา ซื้อขายรถยนต์ ไว้ให้ดีเพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นหลังจากที่ ขายรถยนต์ ไปแล้ว

  • การ ขายรถยนต์ที่ยังติดไฟแนนซ์ หรือ รถยนต์ที่ยังผ่อน อยู่โดยให้ผู้ รับซื้อรถยนต์ ของท่านเป็นผู้ไปปิดไฟแนนซ์ให้ เป็นอีกวิธีขายรถยนยต์ที่นิยมทำกัน แต่หากถ้าเมื่อใดก็ตามที่เต็นท์รับซื้อรถยนต์ไม่ยอมปิดบัญชีรถยนต์ให้ตามที่ตกลงกันไว้ กลับใช้วิธีผ่อนชำระค่างวดต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะ ขายรถยนต์ ของท่านออกได้ถึงไปปิดบัญชีรถยนต์ของท่านให้ และหากผู้ รับซื้อรถยนต์ ของท่านชำระไม่ตรงตามงวด หรือไม่ผ่อนชำระเลย ปัญหาทั้งหมดก็จะตามมาที่ท่านทันที ท่านก็อาจจะเสียเครดิตและโดนฟ้องร้องโดยไม่รู้ตัว ซึ่งเหตุการณ์ลักษณะนี้เคยเกิดขึ้นบ่อย เจอกันมาแล้วหลายราย แนะนำต้องให้ทางผู้ รับซื้อรถยนต์ ของท่านส่งเอกสารหรือใบเสร็จต่างๆ จากการปิดบัญชีไฟแนนซ์รถยนต์ส่งมาเพื่อยืนยันกับท่าน และควรสำเนาเก็บไว้เป็นหลักฐาน

  • การ ขายรถยนต์ ที่ยังติดไฟแนนท์อยู่เมื่อตกลงราคากันได้ ปัจจุบันการชำระเงินเพื่อปิดบัญชีสามารถโอนปิดบัญชีผ่านระบบโมบายแบงค์กิ้งได้แล้วทำให้สะดวกกับทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ดั้งนั้นท่านควรให้ผู้ รับซื้อรถยนต์ของท่านโอนปิดบัญชีกับทางไฟแนนท์ต่อหน้าเลย 

  • การ ขายรถยนต์ ที่ติดจำนำเล่มทะเบียนรถไว้ เมื่อตกลงราคา ซื้อขายรถยนต์ กันได้แล้วแนะนำให้ท่านกับผู้ รับซื้อรถยนต์ ของท่านไปไถ่ถอนจำนำด้วยกันชำระเงินไถ่ถอนต่อหน้า และขอสำเนาใบเสร๊จไถ่ถอนเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานป้องกันหากเกิดปัญหาภายหลังจากการ ขายรถ ไปแล้ว

  • เอกสารการโอนรถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือมอบอำนาจ บัตรประชาชนควรเขียนระบุวัตถุประสงค์กำกับไว้ในเอกสาร เช่น ใช้เพื่อการโอนรถยนต์ หรือใช้ดำเนินการเกี่ยวกับรถยนต์เลขทะเบียน……..เท่านั้น เพื่อให้เอกสารของท่านใช้ได้เฉพาะการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับรถยนต์ที่ท่านขายไปเท่านั้นไม่สามารถไปใช้กับธุระกรรมอื่นๆได้เพื่อเป็นการป้องกันเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไว้ก่อน 

  • ปัจจุบันเอกสารที่ใช้ในการโอนหากเป็นรถชื่อบุคคลธรรมดาจะใช้เพียงสำเนาหน้าบัตรประชาชนเท่านั้น ไม่ต้องสำเนาด้านหลังบัตรประชาชนซึ่งจะมีตัวเลขหลังบัตรอาจจะโดนมิจฉาชีพนำไปใช้ได้ทำธุรกรรมได้ และไม่ต้องใช้สำเนาทะเบียนบ้านในการโอนรถยนต์แล้ว ยกเว้นกรณีที่ ขายรถ ที่ยังติดผ่อนอยู่กับไฟแนนท์ผู้ รับซื้อรถยนยต์ ของท่านจำเป็นต้องขอสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบในการยื่นปิดบัญชีรถยนต์กับทางไฟแนนท์แทนท่าน